• CZ
ill

REALIZACE / Rekonstrukce- statku u Kutné Hory na pobočku Starožitných interiérů


v létě v roce 2011 jsme začali rekonstruovat statek u Kutné Hory na pobočku firmy. Je na místě časově dostupnějším zákazníkům, z Prahy, Západních i Středních Čech a bude možné si domlouvat schůzky a případně ukázky nábytku tam. Při rekonstrukci co nejvíce využíváme staré technologie i materiály. Původní prvky používáme, při rekonstrukci ve "starém stylu", tak aby se dům co nejvíce přiblížil ke svému původnímu vzhledu, ale zároveň odpovídal našim současným nárokům, potřebám i pohodlí. Statek se skládá z několika objektů, které budou sloužit jako referenční domky. Starý statek byl do revoluce využíván JZD pro živočišnou výrobu a jako autodílna po navrácení původním majitelům. Nebyl opravován, od přetvoření k obrazu tehdejší doby, let sedmdesátých. Je na překrásném tichém místě a doufáme, že se mu naše zásahy líbí.
Přikládáme obrázky průběhu rekonstrukce jednotlivých částí, včetně úpravy zahrady.