• CZ
ill

O NÁS / REKONSTRUKCE STAVEB


Naší specializací jsou rekonstrukce historických budov, chalup a roubenek. Uskutečnili jsme již i rekonstrukce staveb, které byly jednoznačně určeny k demolici a to dokonce i s demoličním výměrem. Jednalo se i o budovy u kterých byl jediným předpokládaným dalším osudem buldozer.

V sekci „Realizace“ Vám některé rekonstrukce ukážeme ve fázi od zahájení rekonstrukce, přes provádění některých prací, až po konečný výsledek. Veřejnosti pravděpodobně nejznámějším objektem, který jsme kompletně realizovali - rekonstruovali, dostavovali i zařídili interiéry, jsou zámek, pivovar, krčma a purkrabství v Dětenicích.

AKTUÁLNĚ

V současnosti probíhá rekonstrukce statku u Kutné Hory, který postupně připravujeme jako pobočku firmy a kde již nyní můžete vidět některé hospodářské budovy, které jsme pojali jako referenční. U této stavby se vracíme v čase a používáme co nejvíce detailů, které dotváří původní dojem. Hliněné omítky, hliněné omítky se slámou, kámen, staré dřevo....

Průběh a ukázky přestavby si můžete prohlédnout v sekci „Realizace“ ve složce „Přestavba statku u Kutné Hory“.