• CZ
ill

REALIZACE / Vrata fary (oprava)


Při opravě, restaurování vrat na faře jsme byli pod přísným, pravidelným dohledem památkového ůstavu.